Si no puede ver este email haga clic aquí.

LLISTAT DE CONFERENCIANTS
LISTA DE CONFERENCIANTES/ LECTURERS LIST

JOANIE LEMERCIER (FR), fundador del prestigiós col·lectiu AntiVJ. El treball de Lemercier gira al voltant de la projecció lumínica i de com aquesta transforma l’espai i manipula la percepció de la realitat. Lemercier ha treballat amb artistes com Flying Lotus i Adrian Utley de Portishead, entre altres, i ha exposat el seu treball al Museu d’Art Digital de Pekín, Art Basel i el Sundance Film Festival.
Founder of the prestigious collective AntiVJ. The work of Lemercier is about the lighting projection and how it transforms the space and changes the perception of reality. Lemercier has worked with artists like Flying Lotus an Adrian Utley of Portishead, between others, and has shown his work in the Digital Art Museum of Pekín, Art Basel  and the Sundance Film Festival.
Fundador del prestigioso colectivo AntiVJ. El trabajo de Lemercier gira alrededor de la proyección lumínica y de cómo esta transforma el espacio y manipula la percepción de la realidad. Lemercier ha trabajado con artistas como Flying Lotus y Adrian Utley de Portishead, entre otros, y ha expuesto su trabajo en el Museo de Arte Digital de Pekín, Art Basel y el Sundance Film Festival. 

 

PABLO VALBUENA (ES), artista visual espanyol resident al sud de França, desenvolupa projectes artístics amb la llum com a matèria prima en els quals dialoga amb l’espai, el temps i la percepció. Les seves obres són una superposició d’allò físic i virtual, una dissolució dels límits entre la realitat i la percepció, i una generació d’espais mentals per l’observador on prima l’experiència subjectiva. Ha exposat en galeries i biennals i ha realitzat intervencions públiques a gran escala a Europa, Àsia i Amèrica.
Spanish visual artist living in the south of France, developes artistic projects with the light as a raw material, where he dialogues with the space, the time and the perception. His work is an overlap of that physical and virtual, a solution of the boundary between reality and perception and a creation of mental spaces for the observer where the most important is the subjective experience. He has done exhibitions in galleries and biennial shows, and has done public conferences in Europe, Asia and America. 
Artista visual español residente en el sur de Francia, desarrolla proyectos artísticos con la luz como materia prima en los que dialoga con el espacio, el tiempo y la percepción. Sus obras son una superposición de lo físico y lo virtual, una disolución de los límites entre la realidad y la percepción, y una generación de espacios mentales para el observador donde prima la experiencia subjetiva. Ha expuesto en galerías y bienales y ha realizado intervenciones públicas a gran escala en Europa, Asia y América. 

 

AMAR MULABEGOVIC (CZ)és cofundador del segell audiovisual The Macula i del Signal, el festival de videomapping, projeccions de llum i instal·lacions que se celebra a Praga al mes d’octubre.
Cofounder of The Macula audiovisual brand and of the Signal, the festival of videomapping, light projections and installations that takes place in Praga in October. 
Es cofundador del sello audiovisual The Macula y del Signal, el festival de videomapping, proyecciones de luz e instalaciones que se celebra en Praga en el mes de octubre. 
 

ELOI MADUELL I SANTI VILANOVA (CAT/ES), són membres de l’estudi d’investigació audiovisual Playmodes. Guardonats el 2014 amb el premi Laus d’Or en la categoria d’audiovisuals pel seu treball Taull1123, un projecte que recupera de forma virtual les pintures romàniques de l’església de Sant Climent de Taüll. L’estudi treballa en la creació d’instal·lacions interactives immersives, mapping i gràfics en moviment.
They are members of the Playmodes audiovisual research studio. They were rewarded in 2014 with the Laus de Oro award in the audiovisual category for their work Taull1123, a project that recovers with virtual technology the romanic paints of the Sant Climent de Taüll church. The studio works in the creation of interactive immersive installations, mapping and graphics with movement.
Son miembros del estudio de investigación audiovisual Playmodes. Galardonados en 2014 con el premio Laus de Oro en la categoría de audiovisuales por su trabajo Taull1123, un proyecto que recupera de forma virtual las pinturas románicas de la iglesia de Sant Climent de Taüll. El estudio trabaja en la creación de instalaciones interactivas inmersivas, mapping y gráficos en movimiento. 

 

ALI M. DEMIREL (GER) ha dissenyat escenografies d’artistes tan reputats com Richie Hawtin, entre els que destaca el projecte Enter, o The Objekt, amb l’àlies de Plastikman Live, el monumental obelisc estrenat al Guggenheim de Nova York i presentat, entre altres llocs, al festival Sónar.
He has designed scenography for such renowned artists like Richie Hawtin, between them the Enter project, or The Objekt, with the alias of Plastikman Live, the monumental obelisk premiered in the Guggenheim of New York and presented, among other places, in the Sónar festival.
Ha diseñado escenografías de artistas tan reputados como Richie Hawtin, entre los que destaca el proyecto Enter, o The Objekt, con el alias de Plastikman Live, el monumental obelisco estrenado en el Guggenheim de Nueva York y presentado, entre otros lugares, en el festival Sónar. 

 

SHANE WALTER (UK) ha treballat durant més de 20 anys en el món digital, és director creatiu, curador, comissari i escriptor. És cofundador i director de Onedotzero, productora cultural digital que treballa per crear experiències que fusionen l’art, l’entreteniment i la tecnologia.
He has worked for more than 20 years in the digital sector, is creative director, curator, comissioner and writer. He is also cofounder and director of Onedotzero, a cultural digital production company that works to create experiences that merge art, entertainment and technology.
Ha trabajado durante más de 20 años en el mundo digital, es director creativo, curador, comisario y escritor. Es cofundador y director de Onedotzero, productora cultural digital que trabaja para crear experiencias que fusionan el arte, el entretenimiento y la tecnología. 

 

FILIP STERCKX (BE) és membre d’Skullmapping, estudi d’animació belga especialitzat en projectes de mapping, experiències de realitat virtual i hologrames.
He's member of Skullmapping, a Belgian animation studio specialized in mapping projects, virtual reality experiences and holograms.
Es miembro de Skullmapping, estudio de animación belga especializado en proyectos de mapping, experiencias de realidad virtual y hologramas. VISUAL BRASIL (BR) és un festival de performances artístiques dedicat al vídeo i al so en temps real. El seu objectiu és exhibir i debatre sobre noves tècniques i conceptes de l'escena audiovisual contemporània. 
Is a festival of artistic performances focused on video and sound in real time. Its aim is show and debate about new techniques and concepts of the contemporary audiovisual scene. 
Es un festival de performances artísticas dedicado al video y al sonido en tiempo real. Su objetivo es exhibir y debatir acerca de nuevas técnicas y conceptos de la escena audiovisual contemporánea.THOMAS VAQUIÉ (FR) és músic i forma part del prestigiós segell visual francès AntiVJ, de qui crea les bandes sonores de les instal·lacions audiovisuals.
He is a musician and takes part of the renowned visual label AntiVJ, to whom he creates the soundtracks of the audiovisual installations.
Es músico y forma parte del prestigioso sello visual francés AntiVJ, de quien crea las bandas sonoras de las instalaciones audiovisuales.

 

TELENOIKA (ES), col·lectiu de creadors visuals creat l’any 2000 a Barcelona que treballa per donar a conèixer les innovacions en els llenguatges artístics gràcies a les noves tecnologies audiovisuals. Telenoika dóna suport a artistes emergents mitjançant la formació, ajuts a la recerca i activitats que generen noves dinàmiques creatives a través de l’experimentació audiovisual.
Visual creators group born in the 2000 in Barcelona that works to spread the innovations in artistic languages thanks to new audiovisual technologies. Telenoika supports emergent artists through the formation, aids for research and activities that create new creative dynamics through the audiovisual experimentation.
Colectivo de creadores visuales creado en el año 2000 en Barcelona que trabaja para dar a conocer las innovaciones en los lenguajes artísticos gracias a las nuevas tecnologías audiovisuales. Telenoika da apoyo a artistas emergentes mediante la formación, ayudas a la investigación y actividades que generan nuevas dinámicas creativas a través de la experimentación audiovisual. 

 

ARCADI POCH (ES) és comissari d’art urbà i responsable de cultura de Montana Colors, marca líder en la fabricació de pintura d’spray pel graffiti i les belles arts. Fundador de Kognitif, xarxa internacional de creadors i professionals que desenvolupen projectes en l’espai públic, Poch farà un recorregut a través d’artistes urbans que treballen i entenen el concepte plàstic de la llum.
He is urban art curator and culture responsible of Montana Colors, leader brand in the production of spray paint for graffiti’s and fine arts. Founder of Kognitif, international network of creators and professionals that develope projects in public spaces, Poch will explore through different urban artists that work and understand the plastic concept of light. 
Es comisario de arte urbano y responsable de cultura de Montana Colors, marca líder en fabricación de pintura en spray para el grafitti y las bellas artes. Fundador de Kognitif, red internacional de creadores y profesionales que desarrollan proyectos en el espacio público, Poch hará un recorrido a través de artistas urbanos que trabajan y entienden el concepto plástico de la luz. 

 

ALEX POSADAS (ES) és creador digital, investigador en el camp de la interactivitat i productor musical. Treballa com a coordinador i director de projectes en el laboratori d’interacció de l’Hangar de Barcelona, i desenvolupa projectes com a productor multimèdia independent. També col·labora en col·lectius com Dorkbot Barcelona o el grup Neuronoise.
He is digital creator, investigator in the interactivity field and musical producer. Works as a coordinator and project director in the interaction lab of Hangar in Barcelona, and developes projects as an independent multimedia producer. He also collaborates in collectives like Dorkbot Barcelona or Neuronoise group.
Es creador digital, investigador en el campo de la interactividad y productor musical. Trabaja como coordinador y director de proyectos en el laboratorio de interacción del Hangar de Barcelona, y desarrolla proyectos como productor multimedia independiente. También colabora en colectivos como Dorkbot Barcelona o el grupo Neuronoise.

 

JULIETTE BIBASSE (FR) és productora independent d’art digital, directora creativa i comissaria. Des de 2009 treballa en la connexió entre artistes, festivals i actors culturals. Com a productora, ha col·laborat en una àmplia gamma de projectes amb artistes internacionals en l’àmbit cultural i en l’àmbit de l’empresa. És representant d’artistes com Joanie Lemercier, Guillaume Marmin, Equipo de vacío i Herman Kolgen, entre altres.
She is an independent digital art producer, creative director and curator. From 2009 she is working connecting artists, festivals and cultural actors. As a producer, she has collaborated in a wide range of projects with international artists in the cultural and business field. She is agent of artists like Joanie Lemercier, Guillaume Marmin, Equipo de vacío and Herman Kolgen, among others. 
Es productora independiente de arte digital, directora creativa y comisaria. Desde 2009 trabaja en la conexión entre artistas, festivales y actores culturales. Como productora, ha colaborado en una amplia gama de proyectos con artistas internacionales en el ámbito cultural y en el ámbito de la empresa. Es representante de artistas como Joanie Lemercier, Guillaume Marmin, Equipo de vacío y Herman Kolgen, entre otros. 

 

LÁSZLÓ ZSOLT BORDOS (HU) és artista 3D especialitzat en projecció de vídeo mapping. Després de col·laborar amb els principals artistes internacionals del mapping amb el nom de Bordos.ArtWorks and Invited Artists, Bordos treballa en instal·lacions i projeccions per teatres i òperes.
He is 3D artist specialized in video mapping projection. After collaborating with the main international artists of mapping under the name of Bordos.ArtWorks and Invited Artists, Bordos works with installations and projections for theatres and operas. 
Es artista 3D especializado en proyección de vídeo mapping. Tras colaborar con los principales artistas internacionales del mapping bajo el nombre de Bordos.ArtWorks and Invited Artists, Bordos trabaja en instalaciones y proyecciones para teatros y óperas. 
 

NÚRIA FONT (ES) és directora artística de l’associació NU2’S, realitzadora audiovisual i comissària. Font centra el seu treball en la dansa i les arts escèniques, ha dirigit documentals de dansa i esdeveniments com el festival VAD a Girona o l’IDN al Mercat de les Flors. És professora a l’Institut del Teatre i al Conservatori de dansa María de Ávila de Madrid. Guardonada el 2009 amb el Premi Nacional de Dansa de la Generalitat de Catalunya.
She is artistic director of the NU2'S association, audiovisual producer and curator. She focuses her work on dance and scenic arts, she has directed documentaries of dance and events like the VAD festival in Girona or IDN in Mercat de les Flors. She is a teacher in Institut del Teatre and in the Conservatori de Dansa María de Ávila of Madrid. Awarded in 2009 with the National Dance Prize of Generalitat de Catalunya. 
Es directora artística de la asociación NU2'S, realizadora audiovisual y comisaria. Font centra su trabajo en la danza y las artes escénicas, ha dirigido documentales de danza y eventos como el festival VAD de Girona o el IDN en el Mercat de les Flors. Es profesora en el Institut del Teatre y en el Conservatorio de danza María de Ávila de Madrid. Galardonada en 2009 con el Premio Nacional de Danza de la Generalitat de Catalunya. 


MARIONA OMEDES (ES) és directora de l’estudi de creació audiovisual Nueveojos. Directora d’art, artista multimèdia i il·lustradora, el 2011 va guanyar el Premi Nacional de Cultura de Catalunya atorgat pel CoNCA en la categoria d’audiovisual. Nueveojos ha creat mappings pel FC Barcelona, la Casa Batlló d’Antoni Gaudí, entre altres.
She's director of the audiovisual studio Nuevojos. Art director, multimedia artist and illustrator, in 2011 she won the National Prize of Culture of Catalunya grant by CoNCA in the audiovisual category. Nueveojos has created mapping for FC Barcelona, Casa Batlló of Antoni Gaudí, among others. 

Es directora del estudio de creación audiovisual Nueveojos. Directora de Arte, artista multimedia e ilustradora, en 2011 ganó el Premio Nacional de Cultura de Catalunya otorgado por CoNCA en la categoría de audiovisual. Nueveojos ha creado mappings para el FC Barcelona o Casa Batlló de Antoni Gaudí, entre otros. 
 

MAYA BENAINOUS I CYRIL LAURIER (ES) són co-fundadors de Hand Coded, un estudi d’arts visuals, instal·lacions interactives i espectacles en viu. Cyril és doctor en tecnologia musical i investiga les emocions de la música. Maya estudia com la tecnologia pot provocar emocions i crea algoritmes per generar dissenys, interaccions o animacions.
They are cofounders of Hand Coded, a visual arts studio, interactive installations and live shows. Cyril is doctor in musical technology and investigates the music emotions. Maya studies how technology can generate emotions and creates algorythms to generate designs, interactions or animations. 
Son cofundadores de Hand Coded, un estudio de artes visuales, instalaciones interactivas y espectáculos en vivo. Cyril es doctor en tecnología musical e investiga las emociones de la música. Maya estudia cómo la tecnología puede provocar emociones y crea algoritmos para generar diseños, interacciones o animaciones. 
 

BECA BÒLIT. CENTRE D'ART CONTEMPORANI GIRONA. El congrés també comptarà amb una ponència dedicada a la Beca Bòlit atorgada pel Centre d’Art Contemporani de Girona. A la ponència hi participaran Carme Sais, directora de Bòlit, i els artistes Rafael Triana, guanyador de la beca el 2015, i Alex Popa, guanyador de la beca el 2016. Les seves peces es podran veure al FIMG 2016 i 2017 respectivament.
The congress will also offer a conference dedicated to Beca Bòlit granted by the Centre d'Art Contemporani de Girona. The conference will be attended by Carme Sais, director of Bòlit, and the artists Rafael Triana, winner of the 2015 Bòlit scholarship, and Alex Popa, winner of the 2016. Their pieces will be exhibited in FIMG 2016 and 2017.
El congreso también contará con una ponencia dedicada a la Beca Bòlit otorgada por el Centre d'Art Contemporani de Girona. En la ponencia participarán Carme Sais, directora de Bòlit, y los artistas Rafael Triana, ganador de la beca del 2015, y Alex Popa, ganador de la beca del 2016. Sus piezas se podrán ver en el FIMG 2016 y 2017 respectivamente. 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: CON LA COLABORACIÓN DE/ WITH THE COLLABORATION OF:

Copyright © 2016 Festival Internacional de Mapping de Girona, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences